Begin 2022 kwamen mijn werk en natuurhobby heel mooi bij elkaar. Ik werd door een uitgever namelijk gevraagd om vier natuurgidsen samen te stellen en te schrijven. Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken en samen met mijn partner Linda pakte ik de klus op.

We maakten per gids de indeling en soortenselectie, beschreven alle soorten (in totaal ruim 500) en verzorgden de beeldredactie: we selecteerden honderden foto’s van een internationale stockfotosite. Daarnaast dachten we na over een functionele indeling van de gidsjes. Zo kreeg elke soort een of meerdere icoontjes van habitats waarin hij voorkomt; bos, heide, kust, etc. Daarnaast kregen dieren- en plantenfamilies hun eigen kleurenbalk bovenaan de pagina om een soort makkelijker te vinden. En in de plantengids deelden we de bloemen in op kleur voor een snelle determinatie.

Het zijn vier fris opgemaakte gidsjes geworden van 160 pagina’s per stuk. In de teksten staan niet alleen de belangrijkste kenmerken van allerlei soorten, maar ook leuke weetjes. Zo gaan roerdompen in de paalhouding staan bij gevaar, ‘klepperen’ ooievaars als ze elkaar het hof maken en voeren futen een ‘grasdans’ uit tijdens de balts.

We maakten de boekjes voor R&B, een label van Rebo Publishers. De distributie vond dit keer niet plaats via de boekhandel, maar via een grote supermarktketen: de Lidl. Een verrassende maar ook slimme plek om mensen bewust te maken van de schoonheid van de Nederlandse natuur: de natuurpockets vallen natuurlijk meer op tussen de levensmiddelen dan tussen de enorme hoeveelheid natuurboeken in een boekwinkel.